1. del

Randers - Ålborg

1. del af togt 2021.

Information:

Start i Randers d. 17/07-2021 klokken 0800
Slutter i Ålborg d. 19/07-2021 klokken 2000

Antal overnatninger: 3
Pris: kr. 750 (3 dage X kr. 250 pr/dag)
3 af 5 køjepladser ledig.
Dagssejlads muligt: Ja, 3 pladser.
Dagssejlads pris: kr. 200
2 af 3 pladser ledige.

Beskrivelse af turen:

 

OBS om dagssejlads:

Der er på denne del af togtet mulighed for dagssejlads, det vil sige at, du kan melde dig til dagssejlad, og så møder du op i Randers Lørdag d. 17/07-2021 senest kl. 0730 og så kan du komme med ud at sejle turen mellem Randers og Ålborg. Transport til og fra Randers og Ålborg er dit eget ansvar.

Første del af Vores sommertogt 2021 går fra Randers og til Ålborg. Turen er på ca. 58 sømil svarende til ca. 107,5 km.Vi stævner ud fra Randers kl. 0800 for at sejle for motor ud af Randers Fjord, medmindre vinden er i syd til vest, derudover er det ikke muligt at sejle ud af fjorden i BIA.

Når vi er kommet ud forbi Udbyhøj og nærmere os anduebøjen går vi nord og sætter kursen mod Hals, som er indsejlingen til Limfjorden og dermed Ålborg, turen op langs Jyllands østkyst er en lækker tur, fiskeri er en mulighed, og går det hurtigt, kan vi holde en pause og kaste ankeret og bade fra BIA.

Når vi kommer ind forbi Hals og er i Limfjorden, sejler vi så vidt det muligt stadig for sejl, da fjorden er meget bred de fleste steder, forventer vi, at dette er muligt.

Når vi kommer til Ålborg, skal vi passere 2 broer, først Nørresundby broen og derefter Jernbanebroen, før vi til sidst kan gå ind i havnen i Ålborg, der er flere havne/marinaer i Ålborg, men vi vælger som udgangspunkt altid havnen som er kendt som ”skudehavnen” hvor også Street Food Ålborg holder til samt Marine foreningen, og sidst men ikke mindst ”Springeren – Maritim oplevelsescenter” hvor det er muligt at komme ind og se ubåden ”Springeren” Skudehavnen er i gåafstand fra Ålborg centrum og banegård.

Vi skal også besøge Torben Lund som har fristedet Damgaarden, på Egholm som er en lille ø i limfjorden lige ved siden af Ålborg. Torben Lund yder en kæmpe indsats og støtter andre veteraner, og er medstifter af foreningen Veteran Fønix.

 Adressen på Ålborg skudehavn er Skudehavnsvej, 9000 Ålborg.

Dato oversigt:

- Den 17/07-2021 Sejlads fra Randers til Ålborg.

- Den 18/07-2021 Åben båd på BIA i Skudehavnen og arrangementer. Der er nogen ting i støbesken, og de vil blive slået op her, når der er styr på det 😉

- Den 19/07-2021 Afslapning, by-besøg, vandsport og besøg, hygge og grill på Damgården på Egholm, ved Torben Lund.

Vi håber at corvid19 er aftaget og under kontrol, så det bliver muligt at besøge de mange spændende steder, der er både på Ålborg skudehavn men også Ålborg i helhed!

Det er "først til mølle" så tilmeld dig nu!

Du kan kun tilmelde dig gennem Vores foreningsplatfor "MinForening"
Hvis du ikke allerede er bruger af "MinForening" får du muligheden for at oprette dig som bruger når du trykker på "Tilmeld dig nu!" 

Regler


Forskellen på køjeplads & dagssejlads:

Hvad er en køjeplads?
Når du  melder dig til "sejlads over flere dage" er det med overnatning, og dermed med en køjeplads.

Hvad er dagssejlads?
Ved deltagelse i dagssejlads påmønstrer du om morgen inden afgang, og afmønstre senere på dagen, i den efterfølgende by. Bemærk, at det ikke er muligt at deltage i dagssejlads på alle dele af sommertogtet!

Hvad betaler du for?

Dagsprisen pr/dag kr. 200 dækker følgende:
– Forplejning
– Disel.
– Havnepenge. (ikke gældende for dagssejlads)
– Desuden gælder de også som depositum for din deltagelse! (*1)
 *1 = Se reglerne vedr. depositum nedenfor.

Regler for tilbagebetaling af depositum:

 

Tilbagebetaling af depositum kan kun ske ved følgende årsager:

 • Turen aflyses pga vejrlig, eller anden aflysning i forhold til sikkerhed.
 • Uforudset nedbrud på BIA, så den pågældende togtdel ikke sejles.
 • Afmelding fra din side, senest 30 dage før den del af togtet du meld fra.

 
Tilbagebetaling sker ikke ved følgende årsager:

 • Afmelding fra din side, senere end 30 dage før den del af togtet du framelder.
 • Brud på Foreningen S/Y BIA’ politik om alkohol og/eller euforiserende stoffer. (Det er altid, ene og alene Skippers der træffer denne beslutning og som er gældende)
 • Brud på S/Y BIA’ ordensregler.
 • Ved for sen påmønstring, i forhold til sejlplanen.

 

Alkohol & euforiserende stoffer.

Det er forbudt at være påvirket af nogen former for stoffer, undtaget er, kun piller og olier der er udskrevet af egen læge eller psykiater. Ved mistanke om nogen former for påvirkning, har Skipper ret til at afvise person(er) og de vil IKKE have nogen ret til tilbage betaling af et evt indbetalt beløb.

Det er forbudt at være synligt påvirket af alkohol på BIA når vi er i havn. Hvis man har drukket sig fuld i land, og skipper mener man er synligt påvirket af alkohol, vil man blive afvist, og overnatning vil være på hotel eller hvad gasten (dig) selv finder ud af, og selv betaler for. Skippers beslutningen står ikke til diskussion.

Der må IKKE nydes nogen former for alkohol på båden, når BIA bruges i forenings øjemed, det er tilladt at nyde alkohol i land, i begrænset mængder.

Enhver beslutning Skipper måtte have taget er gældende på stedet, måtte man have nogen indsigelser, er man velkommen til at klage til bestyrelsen for foreningen S/Y BIA, og den vil her blive behandlet.

Ordensregler.

 

 • Alle tiltaler hinanden med respekt og i en ordentlig tone.
 • Alle behandler hinanden med anerkendelse og respekt.
 • Det forventes at der tages hensyn til sovende medgaster, specielt om aften.
 • Alle hjælper til med rengøring, madlavning og vedligeholdelse.
 • Efter endt sejlads den pågældende dag, er der igen der afmønstrer før båden er vasket ned, ryddet op og rengjort, og tilladelse fra Skipper er givet til afmønstring.
 • Alle deltager i sejladsen i den grad de kan, har man nogen former for handicap, psykisk eller fysisk, skal Skipper vide det inden afgang, og der tages selvfølgelig de hensyn vi kan og skal, til hinanden.
 • Enhver skal adlyde enhver ordre der gives af Skipper, i ethvert tilfælde hvor der er tale om sikkerhed.
 • Det forventes at alle, er yderst opmærksom under sikkerheds-rundvisningen efter påmønstring. ALLE bruger redningsvesten, som minimum den grad der er udstukket af Skipper.

Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os...