Bliv medlem af Veteranprojektet... Find "MinForening" enten på app eller på computeren. Søg derefter efter "Veteranprojekt S/Y BIA og så går det hele som en leg...

Støtte til alle Danske veteraner

Hvad end du har været udsendt som, militær, politi, læge, sygeplejerske, nødhjælpschauffør eller noget helt andet, har du været udsendt for Danmark og har et veterankort, er du velkommen til at sejle med og deltage i foreningen S/Y BIA. Veteranprojektet Foreningen S/Y BIA, for alle Danske veteraner. Med anerkendelse og respekt for den enkelte...

  • service1
    Båden er en Bavaria 42C sejlbåd fra 2005. Der er 1 kahyt og 2 lugar og 2 toilet & bad. Der er 7 sovepladser på BIA.
  • service2
    Skipper Michael Bang er initiativtager til projektet og han har købt båden for en del af hans egen erstatning, og stiller den til rådighed for foreningen.
  • service3
    Vi har brug for din hjælp, find os på facebook og like og del. facebook.com/veteranssailing
Hvad er veteranprojektet Foreningen S/Y BIA?

Omdrejningspunktet er båden S/Y BIA, som er et fristed, kammeratskab og oplevelser. S/Y BIA er ikke en behandlings både, men sted hvor vi mødes, snakker, griner og får gode oplevelser samme, både ved vedligeholdes og sejlads.

 

Der er fokus på den enkelte, med anerkendelse og respekt, og ingen forlanger mere end den enkelte kan give!

   

Der er en ro "på den blå hylde" som er svær at finde magen til, og gennem sejladsen finder vi livsmestringen, som er med til at udvikle os...