Veteranprojektet Foreningen S/Y BIA

OM foreningen S/Y BIA

Vores formål

Foreningens formål står nedskrevet i vores vedtægter med følgende tekst:

§ 2 Formål
Stk. 1: Foreningen har til formål at planlægge og afholde sejladser for danske Veteraner med veterankort
og/eller med pårørende med udgangspunkt i sejlskibet S/Y BIA som er ejet af Michael Bang Simonsen


Stk. 2: At skabe et frirum ved at gennemføre forløb med sejladser, hvor veteraner kan sætte mål mod nye
horisonter både fysisk og mentalt og gå gennem en proces, som leder mod øget livsmestring.


Stk. 3: At arbejde for at S/Y BIA bliver et kendt og agtet tilbud for veteraner.


Stk. 4: At foreningen skaber grundlag for at støtte sejlskibet S/Y BIA, hvorimod det ikke er et formål at
fremme medlemmernes eller Michael Bang Simonsens økonomiske interesser.


Stk. 5: At foreningen påtager sig formidlingsopgaver om veteransagen, S/Y BIA sejladser og andre for
sagen relevante oplysnings- og formidlingsopgaver.
Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.


Stk. 6: En pårørende defineres ved at være en ægtefælle, samlever, registreret partner, børn, forældre,
søskende, en nær ven eller en støtte- og kontaktperson - dvs. det er den enkelt veteran der vurderer,
hvem han/hun tager med.


Hvad er det sejlende veteranprojekt foreningen S/Y BIA?


S/Y BIA er en dansk nonprofit forening, der blev grundlagt i 2020 med det formål at give danske veteraner, der har været udsendt til verdens brændpunkter, en unik og meningsfuld oplevelse på havet.


Projektet blev skabt med henblik på at styrke veteraners mentale og følelsesmæssige velvære ved at tilbyde dem en mulighed for at engagere sig i sejlads og fællesskab.


Foreningen opererer med et helt unikt koncept. Den sejler med veteraner, der har været udsendt i forskellige roller, herunder soldater, læger, sygeplejersker og andre faggrupper. Dette åbner op for en bred vifte af erfaringer og perspektiver, hvilket beriger fællesskabet om bord og skaber et unikt rum for erfaringsudveksling.


Selvom S/Y BIA ikke er en behandlingsbåd, tilbyder den veteranerne en mulighed for at fordybe sig i den terapeutiske kraft i havet og sejladsen.


Oplevelsen på den "blå hylde" kan være utroligt helbredende for sjælen, da den giver veteranerne mulighed for at forlade hverdagens stress og bekymringer bag sig og finde ro og refleksion i havets skønhed.


Projektet tilbyder at dens gaster får kendskab inden for sejlads og navigation, hvilket giver veteranerne mulighed for at tilegne sig nye færdigheder og opnå kompetencer. Dette aspekt af S/Y BIA's arbejde hjælper med at styrke veteranernes selvtillid, det sociale netværk og åbner døre til nye kammeratskaber.


S/Y BIA er drevet af dedikerede frivillige og donorer, der deler en fælles vision om at støtte danske veteraner i deres genopbygningsproces efter udsendelse.


Projektet repræsenterer ikke kun en mulighed for at sejle på åbent hav, men også en mulighed for at finde fællesskab og healing i en stærk og støttende gruppe af ligesindede.


Det er et rørende eksempel på, hvordan havet kan tjene som et terapeutisk rum for dem, der har ofret så meget for deres land.

KONTAKT OS