Veteranprojektet Foreningen S/Y BIA

Hvad & Hvordan...

Hvad er foreningen S/Y BIA og hvordan startede det hele?

Hvad er foreningen S/Y BIA?

S/Y BIA: Er et Sejlende Veteranprojekt.


S/Y BIA er meget mere end blot en båd. Det er et sejlende veteranprojekt, der har sat sig for at give tidligere tjenestemedlemmer en unik mulighed for at finde ro, fællesskab og livsmestring gennem sejlads og kammeratskab. Projektet er baseret i Danmark og har allerede haft en dybt positiv indvirkning på de deltagende veteraner og deres pårørende.


Navnet "BIA" står for "Brothers In Arms," oversat til dansk "våben brødre" og det symboliserer den stærke forbindelse og støtte, som veteranerne finder ombord på båden.


Projektet blev startet af nogle dedikerede personer, der selv har militær baggrund, og det blev lanceret med det formål at hjælpe tidligere soldater, sygeplejersker, læger, politi og andre der har været udsendt for Danmark med at genopbygge deres liv efter tjenesten.


S/Y BIA er en smuk sejlbåd, der er blevet omhyggeligt restaureret og tilpasset til at rumme veteraner og deres familier. Den er udstyret med alt det nødvendige udstyr til sikker og komfortabel sejlads og er bemandet af erfarne besætningsmedlemmer, der også er tidligere eller nuværende militært personel. Dette skaber en tryg og støttende atmosfære, hvor veteranerne kan lære og udvikle sig som sejlere og som en del af et team.


Hovedformålet med S/Y BIA er at give veteraner en meningsfuld aktivitet, der kan hjælpe dem med at genoprette deres selvtillid, genoplive deres lidenskab og genopbygge sociale forbindelser.


Det er velkendt, at nogle tidligere tjenestemedlemmer kan have svært ved at tilpasse sig civilt liv efter militærtjenesten. S/Y BIA giver dem mulighed for at arbejde sammen, lære nye færdigheder og livsmestring og opbygge en stærk støttegruppe ombord på båden. På den måde er S/Y BIA ikke blot en sejlbåd, men også en platform for mental sundhed og velvære, det er vigtigt at understrege at S/Y BIA IKKE er en behandlings båd!


S/Y BIA er ikke kun for veteranerne selv, men også for deres familier og venner, foreningen S/Y BIA gøre sig ikke til dommer for hvad en pårørende er, det er veteranen selv der definere det.


Projektet anerkender den stærke påvirkning, som militærtjeneste kan have på hele familien, og derfor er der også muligheder for at inkludere pårørende i sejladserne. Dette skaber en dybere forståelse og støtte i hjemmet.


Projektet finansieres primært gennem donationer fra private og offentlige organisationer, der har anerkendt den værdifulde tjeneste, som S/Y BIA yder.


Disse midler bruges til at tilbyde gratis sejladser for veteraner og deres familier og drive foreningen.

S/Y BIA er et eksempel på, hvordan sejlads og fællesskab kan have en positiv indvirkning på mennesker, der har tjent deres land og derefter muligvis står over for udfordringer i overgangen til civilt liv.


Projektet har allerede hjulpet mange veteraner med at finde retningen i deres liv og give dem en ny følelse af formål og mening.


Det sejlende veteranprojekt S/Y BIA er et smukt eksempel på, hvordan samfundet kan støtte sine tidligere tjenestemedlemmer og hjælpe dem med at læge og genopbygge efter tjenesten.

Hvordan startede veteranprojektet...

Michael Bang 

Initagertivtager af det sejlende veteranprojekt foreningen S/Y BIA.

Michael Bang er initagertivtager af veteranprojektet og foreningen S/Y BIA og ejer båden "BIA" som er en Bavaria 51 Cruiser fra 2018

Michael er 46 år og selv veteran, han har været udsendt til Afghaninstan i 2010 men er nu førtidspensionist af samme grund.


I 2018  fik han anerkendt sin arbejdsskade og tilkendt sin førtidspension og dermed sin erstatning som han har brugt på sin båd og veteranprojektet. 

Michael har ikke ejet så meget som en robåd i sit voksenliv, den sejlerefaring han havde da han købte sin første båd i 2018 som var en Bavaria 42 Cruiser, var fra hans 9. og 10. klasse på efterskolen i Mariager, hvor han sejlede på en 12mR.


Michael har nu sat stort set alle hans erstatningpenge i hans båd som er omdrejningspunktet for foreningen.

Søfarts uddannels:

  • SRC VHF certificat.
  • Sørednings kursus.
  • Speedbåds certificat.
  • Dueligheds bevis.
  • Yachtskipper af 3. grad
  • Yacht skipper af 1. grad
  • Udvidet 1. hjælp kursus. 

Tilbage til starten...

Men for at tage hvordan det hele startede skal vi tilbage til sommeren 2019 hvor Michael lige var lige var trådt ud af et andet veteranprojekt. Michael holdte åben båd i Randers, et arrgenment hvor alle er velkommen til at komme forbi båden og se den og høre om projektet. 


Sonnich B. Nielsen (næstformanden i foreningen) kom forbi for at se hvad det gik ud på, han havde godt hørt noget om et sejlende projektm men vidste ikke hvad det gik ud på, og derfor mødte Sonnich op den dag for at se både båden og Skipperen (Michael Bang) an. Kort om Sonnich, Sonnich er pensionerede fra forsvaret, hvor han har arbejde hele sit voksenliv.

Sonnich har en del udsendelser bag sig som har været med til give ham den ballast og livsmestring han har i sin rygsæk.


Næste dag sejlede Michael videre til Ebeltoft, hvor han også holdte åben båd for at udbrede sit projekt, også der dukkede Sonnich op og Michael og Sonnich fik set hinanden an og Sonnich sluttende spørgsmål sidst på eftermiddagen var, om Michael mente om de 2 kunne sammen, for Sonnich ville mene det ville være trivielt at være "fanget" på en båd 2 mennesker hvis man ikke kunne sammen? det mente Michael bestemt godt de kunne, så Sonnich tog hjem med en aftale med Michael om at han påmønstrede næste dag for at sejle med.


Næste dag lidt op ad formiddagen ankom Sonnich til Ebeltoft for at påmønstre båden BIA og sammen kastede de fortøjningerne og sejlede fra Ebeltoft mod Randers. Da de sejlede op langs Djursland blev de ening om at vejret var fantastisk så de kunne lige så godt tage en tur forbi Anholt ude i Kattegat. Da de nærmede sig Anholt kunne de se at det jo nærmest ver en "masteskov" så de lagde for svaj udenfor havnen med bragende solskin.


En del af tiden under de mange timers sejlads, både fra Ebeltoft til Anholt og fra Anholt til Randers talte de 2 om Michaels tanker og ideer om det at sejle med veteraner. Sonnich har gjort rigtigt meget i den frivillige verden, foreningsverden og det havde Michael ingen erfaring indenfor, Sonnich forklarede alt om hvad der skulle til, hvordan man startede og drev en forning med bestyrelse, det eneste Michael skulle beslutte sig for var, hvor mange bestyrelsen skulle bestå af. 


Michael valgt 7 for Sonnich havde fortalt at en bestyrelse er ligesom 5 fingre der alle pegede fremad så alle er på vej fremad sammen, men også en lille smule i hver sin retning og dermed får man en alsidg bestyrelse.


Efteråret og i 2019 kom og Sonnich og Michael gjorde klar til at lave den stiftende generalforsamling klar til starten af det nye år 2020